Maria vie­rai­lee aurin­koi­ses­sa Israe­lis­sa hake­mas­sa lisäins­pi­raa­tio­ta Israe­lin yli­opis­ton hevos­sai­raa­lan kirur­gi­sel­ta osas­tol­ta. Leik­kaus­sa­lis­sa on kii­ret­tä ja poti­laat koos­tu­vat useis­ta pik­ku-var­sois­ta, pai­kal­li­sen hyvän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tön pelas­ta­mis­ta aaseis­ta, akuu­teis­ta ähkyis­tä, kur­kun­pää­ope­raa­tios­ta ja ova­riek­to­mias­ta. Kirur­gian lisäk­si opin­to­mat­kaan kuu­luu anes­te­si­aa ja kivun hoi­toa, sekä täl­lä ker­taa puhut­taa pal­jon myös eri mai­den käy­tän­nöt eläinsuojelussa.