Anni­na osal­lis­tui ell Lee­na Kar­man jär­jes­tä­mäl­le hevos­ten ham­pai­den paik­kaus­kurs­sil­le Por­voon Hevoskli­ni­kal­la 22.-23.2.2019 Kurs­sil­la jaet­tiin ajan­koh­tais­ta tie­toa ja käy­tän­nön ope­tus­ta hevos­ten ham­pai­den karies­paik­kauk­ses­ta pienryhmissä.

Hevo­set näyt­tä­vät ham­mas­ki­pua usein huo­nos­ti. Sik­si eläin­lää­kä­rin tuli­si tar­kis­taa hevo­sen ham­paat aina vuo­sit­tai­sen ham­mas­huol­lon yhtey­des­sä valon­läh­teen ja pei­lin avul­la. Täl­löin voi­daan kir­ja­ta ylös mah­dol­li­set puru­pin­noil­la ole­vat muu­tok­set, kuten karies, hal­kea­mat, pul­pa­ka­na­vien muu­tok­set ja toi­si­naan ham­pai­den väleis­sä esiin­ty­vät diasteemat.