Suo­men eläin­lää­kä­riprak­ti­kot ry jär­jes­ti kou­lu­tuk­sen hevos­ten maha- ja suo­lis­to­sai­rauk­sis­ta eläin­lää­kä­reil­le. Pää­luen­noi­jak­si oli kut­sut­tu Austra­lias­ta suo­ma­lai­sil­le tut­tu Ben Sykes. Hän esit­te­li uusin­ta tut­ki­mus­tie­toa eten­kin hevos­ten mahahaavoista.

Arvo­kas­ta tie­toa hevos­ten suo­lis­to­sai­rauk­sis­ta jakoi­vat suo­ma­lai­set sisä­tau­tis­pe­sia­lis­tit, kuten Jon­na Joki­sa­lo, Rit­va Kaik­ko­nen ja Kati Niinistö.