Ajankohtaista

Arkistot

IRAP hoidot tulossa! 

Kesä­kuun aika­na saam­me IRAP-lait­teis­ton ja pys­tym­me tar­joa­maan asiak­kail­lem­me IRAP nivel­hoi­to­ja Ainon tilois­sa tai koti­tal­leil­la. Kysy lisää Marial­ta tai Anninalta!

lue lisää

Annina osallistui SEP ry:n koulutukseen 16.3.2019

Suo­men eläin­lää­kä­riprak­ti­kot ry jär­jes­ti kou­lu­tuk­sen hevos­ten maha- ja suo­lis­to­sai­rauk­sis­ta eläin­lää­kä­reil­le. Pää­luen­noi­jak­si oli kut­sut­tu Austra­lias­ta suo­ma­lai­sil­le tut­tu Ben Sykes. Hän esit­te­li uusin­ta tut­ki­mus­tie­toa eten­kin hevos­ten maha­haa­vois­ta. Arvo­kas­ta tietoa…

lue lisää
Maria Israelin yliopistolla 22.2.-2.3.2019. Annina töissä Suomessa.

Maria Israelin yliopistolla 22.2.-2.3.2019. Annina töissä Suomessa. 

Maria vie­rai­lee aurin­koi­ses­sa Israe­lis­sa hake­mas­sa lisäins­pi­raa­tio­ta Israe­lin yli­opis­ton hevos­sai­raa­lan kirur­gi­sel­ta osas­tol­ta. Leik­kaus­sa­lis­sa on kii­ret­tä ja poti­laat koos­tu­vat useis­ta pik­ku-var­sois­ta, pai­kal­li­sen hyvän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tön pelas­ta­mis­ta aaseista,…

lue lisää